Company Structure

Headquarter: Hangzhou, HQ& R&D Center
Factory: Sichuan province, R&D T&M Base
Application Base: Tianjin
Branch: Chengdu, Tianjin, Wuhan, Shijiazhuang, Zhengzhou